afbeelding afbeelding

Stapeling van maatschappelijke opgaven

10-03-2023 | Julien Voets
De gemeente zoekt een plek voor een azc. Lokaal Realisme stelt vragen hoe Bergen op Zoom dat gaat bolwerken, bovenop alle andere maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Is er voldoende begeleidingscapaciteit om dat allemaal goed te kunnen doen?

Brief

Aan het College van B & W
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Bergen op Zoom, 8 maart 2023

Betreft: Beoogde komst van AZC in Bergen op Zoom; hoe gaan we dit effectief bolwerken?

Geacht College,

Vorige week hebben zowel de raad als onze inwoners kennis genomen van uw brief met betrekking tot de (beoogde) komst van een asielzoekerscentrum in Bergen op Zoom. In deze brief zette u uiteen wat de komst van een asielzoekerscentrum betekent.

Ook aandacht voor woningzoekende jongeren

Daarin maakte u ook de verbindingsslag met het willen realiseren van extra woningen, voor onze ambitie om te komen tot 7000 nieuwe woningen in 2040, en de moeite die u op korte termijn heeft om spoedzoekers te huisvesten. Zoals jongeren die op zichzelf willen wonen of ouderen die willen doorstromen naar een andere, passende woning.

Maatschappelijke opgaven

Deze verbindingsslag van u waardeert Lokaal Realisme, want dat zorgt ervoor dat er gekeken wordt naar gelijkwaardigheid van álle doelgroepen die dezelfde huisvestingsvraag hebben. Echter, waar u naar onze mening niet nadrukkelijk op ingaat zijn de gevolgen voor onze gemeente van de komst van een asielzoekerscentrum bovenop alle andere maatschappelijke opgaven waar we voor staan.

Tijdspad

Ook ontbreekt aan een duidelijk tijdspad hoe de periode tussen nu en 1 januari 2024 concreet eruit moet komen te zien. Dit volgens de datum waarop we regionaal moeten voldoen aan de huisvesting van 248 asielzoekers na de (mogelijke) invoering van de landelijke Spreidingswet.

Met de komst van een asielzoekerscentrum zal daarmee de zoveelste maatschappelijke opgave op ons bordje komen te liggen. Onlangs schreven wij u al over onze zorgen over verslaafde daklozen en de gevolgen hiervan voor onze inwoners en maatschappelijke partners.

Woningnood

Daarnaast hebben we te kampen met de hoge woningnood van onze eigen inwoners, de huisvesting van arbeidsmigranten, de huisvesting van statushouders (en handhaving op illegale kamerbewoning). Maar ook de toenemende criminaliteit in onze gemeente, wat zich ontwikkelt tot een grote stedenproblematiek.

Kortom: Lokaal Realisme maakt zich zorgen over de weerbaarheid van onze gemeente en vraagt zich hardop af hoe we dit allemaal nog goed kunnen bolwerken. Want als we maatschappelijke opgaven op ons nemen, dan willen we wel dat dit goed gebeurt. Dit is namelijk in iedereens belang.

Debat

In het licht van het bovenstaande zouden we graag van het college nadere informatie willen krijgenog vóór de behandeling van de raadsmededeling over de (beoogde) komst van het asielzoekerscentrum, om onszelf goed voor te kunnen bereiden op dit debat.

Duidelijkheid

Juist als het college de knoop wil doorhakken voor een asielzoekerscentrum moet het, wat Lokaal Realisme betreft, ook kunnen uitleggen hoe het dat in combinatie met alle andere maatschappelijke opgaven denkt te gaan doen. Niet alleen de raad, maar ook onze inwoners hebben het recht om te weten hoe het college dit wil gaan aanpakken.

Vragen

Naar aanleiding van onze zorgen over de (beoogde) komst van het asielzoekerscentrum, in vergelijking tot andere maatschappelijke opgaven, hebben we de volgende vragen voor het college:

  1. Is het college zich bewust van het feit dat met de komst van een asielzoekerscentrum er nóg een forse uitdaging op ons bordje komt te liggen bovenop alle andere maatschappelijke opgaven waar we mee aan de slag zijn en moeten zijn?
  2. Heeft Bergen op Zoom in 2024 en erna voldoende begeleidingscapaciteit om ook met komst van asielzoekers te voldoen aan álle overige wettelijke verplichtingen? In aanvulling hierhierbij rekening houdend met de (personele en financiële) inzet die ervoor nodig is om de asielzoekers te begeleiden, waarbij gelijktijdig ook voldoende inzet beschikbaar moet zijn voor alle andere maatschappelijke opgaven.
  3. Hoe ziet concreet het tijdspad uit tussen de behandeling van de raadsmededeling en 1 januari 2024? Graag een stapsgewijze toelichting in het verloop van wat er op dit moment bekend is.
  4. Op welke wijze gaat u inwoners actief betrekken bij dit onderwerp zodra de locaties bekend worden gemaakt?

Wij kijken met belangstelling naar uw antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Julien Voets
Raadslid

Als we maatschappelijke opgaven op ons nemen, dan willen we wel dat dit goed gebeurt. Dat is in ieders belang.

afbeelding

De zorg voor elkaar

Degelijke sociale voorzieningen, waar je een beroep op kunt doen wanneer dat nodig is. Lees verder
afbeelding

Een donatie is ieders eigen vrije keuze

Lokaal Realisme stemde tegen een voorstel van GBWP om de gemeente 68.000 euro te laten doneren vanwege de aardbeving in Marokko. Lokaal Realisme vindt dat een donatie de eigen vrije keuze van onze inwoners hoort te zijn. Het is géén taak voor de gemeente om dat met belastinggeld te doen. Lees verder
afbeelding

Realistisch en betaalbaar omgaan met afvalstoffen

Afgelopen woensdag sprak de gemeenteraad over een nieuw afvalbeleid. Rian Govers pleitte voor een realistische aanpak. Zadel onze inwoners niet op met nóg meer gescheiden afvalbakken, maar laat de afvalbedrijven het restafval "nascheiden". Op die manier houden we het ook betaalbaar. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!