afbeelding afbeelding

Statiegeld op blik

24-02-2022 | Rian Govers
Eind dit jaar zal statie­geld op blik worden ingevoerd. Fijn, want dat zal helpen bij de strijd tegen zwerf­afval in de plant­soenen en bij de snelwegen. Toch zijn er nog wat strub­be­lingen. Rian Govers ver­telt wat er aan de hand is.

Veel zwerfvuil bestaat uit blikjes. Vanaf 31 december dit jaar zal statie­geld op blik worden ingevoerd. Vorig jaar is dat ook gedaan met kleine plastic flesjes. Eindelijk, want de dis­cussie daar­over heeft jaren ge­duurd, ter­wijl statie­geld een nuttige en praktische maat­regel is om zwerf­vuil tegen te gaan.

Gewoon inzamelen via de supermarkten

Eind goed al goed, zou je denken. Maar er loopt nog een bijzondere discussie over hóe de in­zameling van blikjes dan ge­organi­seerd zou moeten worden.

De verpakkings­industrie wil dat niet via de super­markten laten ver­lopen. Hun idee is dat er nieuwe inname­punten zouden moeten komen in de open­bare ruimte. Dat is raar. Waarom zou je dat doen, terwijl statiegeld­flessen al worden in­gezameld via de super­markten?

In Finland heb ik zelf eens kunnen zien hoe daar ook blikjes in de super­markten worden in­gezameld. Bij iedere super­markt staat daar naast de inzamel­automaat voor flesjes een auto­maat voor blikjes. Dan kan dat hier toch ook?

Vertraging voorkomen

Ga er bovendien maar vanuit dat 31 december 2022 niet gehaald gaat worden, als daarvoor nieuwe inname­punten in de open­bare ruimte nodig zijn. Denk aan de ver­gunningen die dan verleend moeten worden en aan de mogelijk­heid van bezwaar en beroep daar­tegen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft daarom ook al zorgen ge­uit bij het Afval­fonds Ver­pak­king en bij de minister.

Minder zwerfvuil

Belangrijk is dat de invoering per 31 december gehaald gaat worden, want dit is een maatregel die ervoor zal zorgen dat er minder zwerfvuil in de plant­soenen en bij de snelwegen wordt weg­gegooid.

Lokaal Realisme vindt een schone leefomgeving van groot belang. Statiegeld op blikjes zal daaraan een goede bijdrage leveren.

afbeelding

Schoon en veilig

Aanpakken van de verrommeling in de straten en de natuur. Overlastgevers volgen tot ze hun gedrag verbeteren. Lees verder
afbeelding

Goede toekomst voor zorg en welzijn

Lokaal Realisme vindt goede zorg heel belangrijk. Het gaat vaak om kwetsbare inwoners - van jong tot oud. We zien dat er elk jaar meer hulpvragen komen. Ook zwaardere zorg. Daarom moeten we dat beter organiseren. Ons voorstel kreeg steun van de gemeenteraad. Lees verder
afbeelding

Opkomen voor starters op de woningmarkt

De gemeente heeft een regeling om starters op de woningmarkt te steunen. Lokaal Realisme wil dat die regeling maximaal ten goede komt aan jongeren met een kleiner inkomen. Juist zij kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken. Ons voorstel werd uiteindelijk gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!