afbeelding afbeelding

Toekomstperspectief voor onze boeren

15-07-2022 | Rian Govers
De discussie over stikstof heeft geleid tot heftige reacties en grote zorgen bij agrarische ondernemers over het voortbestaan van hun bedrijf en de gevolgen voor hun inkomen, gezin en werknemers. Een ingrijpende beperking van de stikstofuitstoot is misschien onvermijdelijk, maar sowieso is het nodig dat de overheid voldoende toekomstperspectief biedt voor de agrarische sector.

Pamflet

Op 5 juli overhandigden mevrouw Oerlemans en de heer Naalden namens de ZLTO Steenbergen - Bergen op Zoom een pamflet aan burgemeester Petter. In hun toelichting gingen zij in op de grote impact van de stikstofreductie en de onzekerheid die dat geeft.

Toekomstperspectief

De provincie Noord-Brabant schreef op 6 juli een brief met als onderwerp "Perspectief voor de landbouw" aan de regering. Daarin onderstreept ook de provincie het belang van een fatsoenlijk toekomstperspectief.

Respectvol

De stikstofdiscussie wordt vooral op landelijk en provinciaal niveau gevoerd. Toch wil Lokaal Realisme ook vanuit Bergen op Zoom het signaal afgeven dat we een gezamenlijke, consensusgerichte aanpak rondom het onderwerp stikstof belangrijk vinden. Want het raakt immers ook de agrariërs in de gemeente Bergen op Zoom.

We vinden dat de discussie over stikstofreductie op een respectvolle wijze gevoerd hoort te worden, met het bieden van een toekomstperspectief.

Signaal

Daarom nemen we het initiatief in de gemeenteraad om met zoveel mogelijk andere partijen steun te geven aan de brief van de provincie aan de regering. We roepen ook andere Brabantse gemeenten op om steun uit te spreken en zo een breed signaal af te geven.

De provincie Noord-Brabant roept op tot een respectvolle aanpak van de stikstofreductie. Met aandacht voor toekomstperspectief voor de landbouw. Lokaal Realisme ondersteunt die oproep.

afbeelding

Een sterke economie

Ruimte om te ondernemen. Vergroten van de werkgelegenheid. Optimale kansen voor het MKB. Lees verder
afbeelding

Column: financiële verbetering zet door

De jaarstukken 2023 sluiten met een positief resultaat van 5,3 miljoen euro. Daarvan zorgt 3 miljoen voor aansterking van het eigen vermogen. De financiële verbetering zet door, zo legt onze wethouder Joost Pals uit in deze nieuwe column. Lees verder
afbeelding

Onze inwoners mogen dienen

‘Orde op zaken stellen’ is óók aandacht hebben voor een betere dienstverlening. Onze wethouder Joost Pals is daarmee bezig. Geen gemakkelijke klus, maar wel belangrijk. VVD-raadslid Tommy van der Veer onderstreepte het belang om inwoners centraal te stellen op ludieke wijze in de raadsvergadering. Beiden delen ze de motivatie om de dienstverlening te verbeteren. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!