afbeelding afbeelding

Verbeter de dienstverlening

27-03-2023 | Joost Pals
Afgelopen zaterdag organiseerde Lokaal Realisme een bijeenkomst om ideeën en suggesties te verzamelen over dienstverlening. Samen met fractieleden en sympathisanten. De opbrengst hiervan gebruikt onze wethouder Joost Pals bij een project om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren. Zo stellen we, stap voor stap, orde op zaken.

Gastvrije inrichting

In het gesprek werden zaterdag een aantal goede verbeterpunten genoemd. Bijvoorbeeld over een meer gastvrije inrichting van het stadskantoor. Op een manier die een meer uitnodigende sfeer geeft. Een van de deelnemers vertelde over de huidige stituatie. Ze kon tijdens een bezoek namelijk letterlijk volgen wat iemand anders - in een open ruimte - besprak met een ambtenaar. Terwijl dat heel erg privacygevoelig was.

Verantwoordelijkheid

Meermaals kwam ook aan de orde dat een vraag of een melding niet tussen wal en schip mag komen. Er moet altijd een ambtenaar zijn die verantwoordelijk is voor de afhandeling. Die zorgt er dan ook voor dat de vragensteller wordt geïnformeerd over de voortgang. Waarbij er ook afspraken zijn over het tempo van de afhandeling: duidelijkheid over wat je van de gemeente mag verwachten.

Niet alleen op afspraak

Verschillende praktijkvoorbeelden werden gedeeld. Zoals informatie die niet vindbaar is op de gemeentelijke website. Dat betekent dat je er dan navraag over moet doen, terwijl een handige website juist vragen kan voorkomen. En ook de verwondering dat je alleen op afspraak bij de gemeente terecht kunt. Dat is ingevoerd tijdens corona, maar nog steeds niet teruggedraaid.

Voorkom "kastje muur"

Een interessante suggestie was om te kijken of je verschillende organisaties bij elkaar kunt krijgen in het stadskantoor. Zo is er nu al een bureau voor de Belastingdienst. In Steenbergen heeft Stadlander een plek in het gemeentehuis. Als je zo verschillende maatschappelijke organisaties bij elkaar brengt, kun je sneller schakelen. Je kunt dan ook voorkomen dat iemand van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Constructieve discussie

Zo werden er zaterdag nog tal van andere zaken genoemd. Al met al een mooie opbrengst van ideeën. Kortom, het was een constructieve discussie. Bovendien is er nu ook de gelegenheid dat die ideeën omgezet kunnen gaan worden in daden.

De komende weken is er bij de gemeente een project om de dienstverlening te gaan verbeteren. Onze wethouder Joost Pals zorgt dat de opbrengst uit deze discussie daar terecht komt. Het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening is immers een speerpunt van Lokaal Realisme.

Nog meer tips en suggesties?

Kon je er afgelopen zaterdag niet bij zijn, maar heb je nog suggesties die je wil delen? Of wil je op een andere manier met ons meedenken? We vernemen het graag via fractie@lokaalrealisme.nl

Lokaal Realisme gaat de komende tijd vaker bijeenkomsten organiseren voor alle leden, sympathisanten en geinteresseerden. We stellen orde op zaken. Samen kunnen we die verandering bereiken.

afbeelding

Eerlijke en dienstbare gemeente

Meer dienstbaarheid vanuit de gemeente. Afspraken nakomen. De gemeente moet doen wat ze belooft. Lees verder
afbeelding

Goede toekomst voor zorg en welzijn

Lokaal Realisme vindt goede zorg heel belangrijk. Het gaat vaak om kwetsbare inwoners - van jong tot oud. We zien dat er elk jaar meer hulpvragen komen. Ook zwaardere zorg. Daarom moeten we dat beter organiseren. Ons voorstel kreeg steun van de gemeenteraad. Lees verder
afbeelding

Opkomen voor starters op de woningmarkt

De gemeente heeft een regeling om starters op de woningmarkt te steunen. Lokaal Realisme wil dat die regeling maximaal ten goede komt aan jongeren met een kleiner inkomen. Juist zij kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken. Ons voorstel werd uiteindelijk gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!