afbeelding afbeelding

Waarom we tegen 4,5 miljoen voor bouwkoten stemden

12-11-2023 | Julien Voets
Afgelopen donderdag trok een raadsmeerderheid 4,5 miljoen uit voor de bouwkoten. Lokaal Realisme stemde tegen. Natuurlijk gunnen we iedereen een fijne Vastenavend, maar de financiële positie van de gemeente is nog te kwetsbaar. De schuld is omlaag van 250 miljoen naar 180 miljoen. Een flinke verbetering, dat is het zeker, maar we zijn er nog niet.

Belangrijk om te beseffen is dat er nog veel uitdagingen voor de boeg liggen. Denk aan jeugdzorg en WMO. Belangrijke voorzieningen en die kosten nemen toe. Of aan het inhalen van achterstallig onderhoud, zoals de kenmerkende witte zakken bij de Kademuren, maar ook tal van andere plekken in de openbare ruimte. Bovendien dreigt voor alle gemeenten vanaf 2026 ook nog een forse bezuiniging vanuit de rijksoverheid.

Dat bij elkaar maakt dat Lokaal Realisme de keuze van 4,5 miljoen euro voor bouwkoten onverantwoord vindt. Niét omdat we iemand iets misgunnen, maar omdat de gemeente zich een dergelijke grote uitgave niet kan veroorloven.


Hieronder ziet u de bijdrage van onze fractievoorzitter Julien Voets namens Lokaal Realisme tijdens de raadsvergadering over de begroting op donderdag 9 november 2023:

Betoog

Uit de steigers komen om vervolgens weer te kunnen bouwen. Het feit dat we op dit moment nog onvoldoende vlees op de botten hebben zorgt ervoor dat we de komende jaren nog scherp moeten kijken naar uitgaven vanuit onze portemonnee.

Minder schuld, maar nog wel 180 miljoen

Lokaal Realisme kijkt dan ook tevreden naar het op orde brengen van onze financiën en het wederom duidelijk terugbrengen van onze schulden. Maar het mogelijk uittrekken van geld voor de bouwkoten vindt Lokaal Realisme zeer onverstandig. Dit gelet op de andere uitgaven die we de komende tijd nog krijgen: de kademuren, hogere WMO- en zorgkosten en het omlaag brengen van de schuldenlast.

Want ook al staan we er een stuk beter voor dan 2 jaar geleden, we moeten ons realiseren dat we nog steeds 180 miljoen aan schuld hebben en een solvabiliteit van minder dan 20%. Dat is nog echt heel kwetsbaar.

Investeren in veiligheid

Wat een noodzaak is, is om gaan we fors investeren in veiligheid. Inwoners missen onder andere de zichtbaarheid van onze boa’s in onze wijken. Deze moeten helaas vaker ingezet worden, omdat de politie vanwege onderbezetting niet versterkt wordt. Dat zorgt ervoor dat we in Bergen op Zoom slimme keuzes moeten maken. Eén ervan is het flink uitbreiden van het aantal boa’s. De tweede keuze is het kijken naar de rol van de veiligheidsmarinier.

Veiligheidsmarinier

De veiligheidsmarinier is het extra paar oren en ogen in een wijk, naast de buurtpreventieteams en boa’s om het verder op orde brengen van veiligheid in onze binnenstad en wijken mogelijk te maken. Als we terugkijken naar de discussie rondom de verslaafde daklozen, was één van de argumenten dat inwoners de benaderbaarheid van de veiligheidsmarinier misten.

Preventie

Lokaal Realisme wil dat inwoners en ondernemers samen met de gemeente kunnen meedenken over een effectieve preventie- en handhavingsaanpak. De veiligheidsmarinier kan hierin de spilfunctie vormen om hieraan tegemoet te komen en om ernaast de verbinding te leggen met preventie.

Handhaving

We treden hierbij nog steeds handhavend op, maar we willen wel dat de broodnodige inzet van buurtpreventieteams, preventiemedewerkers en ondernemers terugkomt in de aanpak. De effectiefste aanpak is nog altijd dat iedere neus dezelfde kant op kijkt. Hiervoor dienen wij een motie in om dit te voorkomen en dus te regelen.

De schulden worden kleiner, maar met 180 miljoen euro schuld moet de gemeente op de portemonnee blijven letten.

afbeelding

Financiën op orde

Het gemeentelijke huishoudboekje op orde brengen. Minder ambtenaren. Niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Lees verder
afbeelding

Column: financiële verbetering zet door

De jaarstukken 2023 sluiten met een positief resultaat van 5,3 miljoen euro. Daarvan zorgt 3 miljoen voor aansterking van het eigen vermogen. De financiële verbetering zet door, zo legt onze wethouder Joost Pals uit in deze nieuwe column. Lees verder
afbeelding

Onze inwoners mogen dienen

‘Orde op zaken stellen’ is óók aandacht hebben voor een betere dienstverlening. Onze wethouder Joost Pals is daarmee bezig. Geen gemakkelijke klus, maar wel belangrijk. VVD-raadslid Tommy van der Veer onderstreepte het belang om inwoners centraal te stellen op ludieke wijze in de raadsvergadering. Beiden delen ze de motivatie om de dienstverlening te verbeteren. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!