afbeelding afbeelding

Zorgen over daklozenproblematiek

22-02-2023 | Antoinette Harteveld
De daklozenproblematiek bij de Groeshof: een triest voorbeeld van sociale veiligheid die onder druk staat. Onze raadsleden Julien Voets en Antoinette Harteveld pleiten voor een effectievere aanpak - met zowel handhaving áls zorg.

Brief

Aan het College van B & W
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Bergen op Zoom, 22 februari 2023

Betreft: Zorgen over huidige daklozenproblematiek; voorstel voor alternatieve oplossingen

Geacht College,

Al jaren bokst Bergen op Zoom met haar partners in het maatschappelijk veld tegen de daklozenproblematiek op. Door onder andere onze regionale centrumfunctie voor daklozenopvang zorgt dit voor een massale toestroom van daklozen uit binnen en buiten West-Brabant - voornamelijk verslaafden - wat tot een onhoudbare situatie heeft gezorgd (BNdeStem, 16-2-2023).

Situatie bij de Groeshof

De situatie bij het appartementencomplex aan de Groeshof heeft laten zien dat er een grens bereikt is wat niet alleen door Stadlander opgelost kan worden. Lokaal Realisme vindt dat de sociale veiligheid van onze eigen inwoners en ondernemers flink onder druk staat en dat de regionale draaglast op onze schouders bovendien te zwaar wordt.

Niet normaal

De huidige situatie waarbij dat er bijvoorbeeld veelvoudig wordt gebedeld (ondanks een verbod via onze lokale wetgeving), het openbaar urineren en vandalisme nabij/in portieken van appartementencomplexen (woningcorporatie) en in de binnenstad is niet een situatie wat we als ‘normaal’ moeten beschouwen.

Dit soort vormen van overlast verslechtert de leefbaarheid van onze stad. Wel zeggen we hierbij dat onze maatschappelijke partners hun uiterste best doen om dit probleem in de kiem te smoren, maar het vraagt duidelijk om meer acties.

Handhaving en zorg koppelen

Volgens Lokaal Realisme vraagt het dus enerzijds van ons als stadsbestuur om niet alleen binnen onze regionale ‘grenzen’ te kijken, maar ook tot ver daarbuiten: richting Rotterdam, Breda en Vlissingen (alle drie hebben ze ook een regionale centrumfunctie). Bovendien is anderzijds een aanpak van outreached werken sterk aanbevolen door integraler te werken met partners via een tafel, waarbij de onderliggende problemen van daklozen worden aangepakt. Dat betekent dat zowel handhaving als zorg gezamenlijk op pad gaan, Zorg dat zorg direct, nadat handhaving haar werk heeft gedaan, de casus oppakt en volgt tot de dakloze écht geholpen is.

Het volgen en aan de hand vasthouden van de dakloze, om deze effectief te helpen, betekent dus dat je op de korte en langere termijn de zorgvraag ook daadwerkelijk behandeld en evalueert. En daarbij in het licht van het bestuursakkoord staat in programma 2 ‘Samen leven, Samen doen’ dat als er meer financiële middelen nodig zijn om deze noodzakelijke zorgaanpak te intensiveren, we de reële vergoedingen dan ook per lobby richting het VNG of Rijk afdwingen. Het aankomende beleidskader kan hier dan ook feilloos op aansluiten.

Vragen

Naar aanleiding van de toenemende incidenten binnen de daklozenproblematiek, hebben wij conform artikel 34 van het reglement van orde de volgende vragen voor u:

  1. Is het college net als Lokaal Realisme van mening dat Bergen op Zoom steeds meer moeite heeft te voldoen aan de draaglast van de regionale centrumfunctie voor daklozenopvang?
  2. Is het college bereid om een in gesprek te treden met de colleges van Rotterdam, Breda en Vlissingen over de instroom van daklozen uit hun centrumregio’s en aan te kaarten dat dit het waterbed-effect extra draaglast en problemen hierdoor ervaren in onze centrumregio?
    Zo nee: hoe denkt het college op alternatieve wijze de toenemende draaglast tot aan 2026 behapbaar te houden zonder in gesprek te treden met de andere omliggende centrumregio’s? Aanvullend hierop: ook deze centrumregio’s hebben verplichtingen die ze binnen hun regio dienen op te vangen en op te lossen zonder dat andere centrumregio’s, zoals de onze, harder voor moeten lopen/werken.
  3. Is het college bereid om specifiek in te gaan zetten op hulpverleners die samen met handhavers op pad gaan, en daarbij de daklozen blijvend volgen tot ze daadwerkelijk geholpen zijn? Aanvullend hierop: hierbij te denken aan een integrale tafel en outreachende aanpak zoals eerder in de brief gemotiveerd.

Wij kijken met belangstelling naar uw antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Julien Voets
Raadslid

Antoinette Harteveld - Meulmeester
Raadslid

Om criminaliteit en overlast in de wijken en kernen effectief te bestrijden is een combinatie van "hard en zacht" nodig.

afbeelding

De zorg voor elkaar

Degelijke sociale voorzieningen, waar je een beroep op kunt doen wanneer dat nodig is. Lees verder
afbeelding

Brandweer moet er snel kunnen zijn

In de commissie werd afgelopen donderdag gesproken over hoe snel de brandweer in West-Brabant na een melding ter plekke kan zijn. Een kolfje naar zijn hand van ons burgerlid Maarten van ‘t Hof, oud leidinggevende bij de brandweer. Lees verder
afbeelding

Wat vindt u: schone buurten en straten

Wat vindt u over het schoon houden van buurten en straten? Mede op aandringen van Lokaal Realisme is daar sinds dit jaar meer budget voor. Komende zaterdag is er een themabijeenkomst waar u kunt aangeven wat er al goed gaat en wat nog beter kan. We zien u graag en de koffie staat klaar! Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!