afbeelding afbeelding

Zorgen over PFAS in het Zoommeer

29-11-2023 | Maarten van 't Hof
Rijkswaterstaat heeft Sabic eerder opgedragen om maatregelen te nemen om PFAS lozing op Volkerak-Zoommeer en Theodorushaven te voorkomen. Lokaal Realisme houdt vinger aan de pols en vraagt het college naar de actuele stand van zaken.

In de media is vorig jaar uitgebreid aandacht geweest voor PFAS lozingen op de Westerschelde. Maar door Rijkswaterstaat is ook een beschikking getroffen waarin Sabic wordt opgedragen om maatregelen te nemen om "zo veel als redelijkerwijs mogelijk is voorkomen dat het afvloeiend hemelwater verontreinigd raakt met PFAS, waaronder PFBS."

Overstort

Het gaat om de lozing van hemelwater van het parkeerterrein, de gebouwen en daken van de fabrieken via een zogenoemde regenwatercollectieunit (RWCU) op het Volkerak-Zoommeer en via een overstort-constructie op de Theodorushaven.

Lokaal Realisme heeft volksgezondheid hoog in het vaandel staan. Daarom hebben wij vragen gesteld aan de gemeente, maar de eerste antwoorden gaven nog onvoldoende duidelijkheid.

Actie en informatie

Weliswaar stelt de gemeente terecht dat Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer. Echter, verwachten we wel een actieve betrokkenheid vanuit de gemeente om: 1. de feiten scherp te krijgen, 2. erop toe te zien dat er zo spoedig mogelijk passende actie op wordt gezet en 3. de gemeenteraad en de bevolking hierover wordt geïnformeerd.

Daarom hebben we in de gemeenteraad vervolgvragen gesteld aan het college om hierover op de meest kort mogelijke termijn nadere informatie te verschaffen. Het college deed de toezegging om daar spoedig voor te zorgen.

Lokaal Realisme wil duidelijkheid over de maatregelen om PFAS lozingen op het Volkerak-Zoommeer en de Theodorushaven te voorkomen.

afbeelding

Schoon en veilig

Aanpakken van de verrommeling in de straten en de natuur. Overlastgevers volgen tot ze hun gedrag verbeteren. Lees verder
afbeelding

Column: financiën gaan goede kant op

Ook accountantskantoor BDO ziet dat het de goede kant op gaat met de gemeentelijke financiën in Bergen op Zoom. Onze wethouder Joost Pals schrijft erover in deze column. Lees verder
afbeelding

Eerst zichtbare resultaten bij aanpak daklozenproblematiek Plein 13

Lokaal Realisme wil eerst zichtbare resultaten bij de aanpak van de daklozenproblematiek rondom Plein 13. Dus niet alleen praten en vergaderen. Ook zorg en veiligheid moeten vóóraf goed geregeld zijn. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!